سفارش تولید محتوا شامل تولید متن‌های جدید یا بازنویسی متن‌های قدیمی می‌شود. نکته‌ای که درباره محتوا وجود دارد آن است که منقضی می‌شود، اما همچنان ارزشمند است و با ویرایش و به‌روزرسانی، می‌تواند دوباره مورد استفاده قرار بگیرد. بنابراین زمانی که مصمم به سفارش تولید محتوا می‌شوید، بدین معنی نیست که هر آنچه محتوا دارید، بی ارزش است؛ بلکه به معنی آن است که باید به صورت بهینه‌شده از آن‌ها استفاده کنید. پکیج تولید محتوا شامل هرگونه خدماتی است که برای تولید محتوا نیاز دارید.